Analiza techniczna – Teoretyczne podstawy

Analiza techniczna jest to zbiór metod i technik stosowanych w celu prognozowania przyszłych cen/kursów papierów wartościowych, walut albo surowców. Zadaniem analizy technicznej jest określenie momentów, kiedy warto jest określony papier wartościowy nabyć, a kiedy sprzedać. Podstawią prognozy są rożne wskaźniki. W przeciwieństwie do fundamentalnej analizy makroekonomiczne dane, raporty spółek nie są uwzględniane podczas podejmowania decyzji. Wszystkie konieczne do prognozy dane wyczytuje się z wykresu historycznych zmian kursu. Modele w analizie technicznej zakładają, iż kursy akcji zmieniają się wg. powtarzalnych i możliwych do zaobserwowania schematów. W zależności od stosowanego modelu można dostrzec powtarzalność określonych figur geometrycznych, czy też zachowania wskaźników statystycznych.

Analiza techniczna jest opierana na trzech głównych założeniach:

  1. rynek dyskontuje wszystko – cena uwzględnia wszystkie dostępne dane związane z określonym papierem wartościowym, jego emitentem, sytuację makro oraz mikroekonomiczną, a także warunki gospodarczo-polityczne.
  2. ceny podlegają trendom – ceny znajdują się w określonych trendach ( spadkowym, wzrostowym, horyzontalnym) i będą się owym trendom podporządkowywać, póki nie pojawią się wyraźne sygnały oznajmujące odwrócenie danego trendu.
  3. historia się powtarza – analiza techniczna bada przyszłość, w oparciu o badania przeszłości.

Metody:

Japońskie Świece

Jedna ze starszych metod analizy i budowania wykresów. Uznaje się, iż została stworzona przez legendarnego, japońskiego handlarza ryżem Homma Munehisa. Do Europy oraz USA dotarła dość późno, bo dopiero w latach dziewięćdziesiątych. dwudziestego wieku. Jej promotorem, głównie w Stanach Zjednoczonych jest Steve Nison, autor książki „Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów” (jedynej do dziś wydanej w języku polskim książki, przedstawiającej tą technikę analizy wykresów).

Inwestorzy z Japonii uważali, że inwestowanie jest tożsame z wojną i przed każdym ruchem należy przygotowywać strategię. Każda formacja cenowa jest rozpoznawana i rozpatrywana niczym ustawienie wojsk, wokół którego należy przygotować strategię na każdą ewentualność zarówno spadku jak i wzrostu cen. Ogólnie rzecz biorąc im większy rozkład czasowy tym istotniejsza wartość prognostyczna formacji świecowych. Należy również zwrócić uwagę, że oprócz odpowiedniego okresu, do tego, aby analiza świecowa była wiarygodna potrzeba również odpowiedniej wielkości obrotu. Teoria świec japońskich rozwija się od kilkuset lat i przez to istnieją już dziesiątki rodzajów formacji oraz sposobów ich nazewnictwa. Obecnie wskazania świec to dla wielu profesjonalnych inwestorów podstawowy warsztat analityczny, który przyjął się także w Polsce.

Czarny i biały korpus świecy:

Biała Świeca I Czarna Świeca Japońska

Teoria fal Elliotta

Stworzona w latach trzydziestych. XX wieku przez amerykańskiego inżyniera Ralpha Elliotta, który próbował uwzględnić aspekt psychologiczny w zachowaniu uczestników rynku. Teoria fal Elliota jest przede wszystkim analizą ruchów rynku akcji w kontekście psychologii tłumu. Według teorii fal Elliotta ceny akcji zmieniają się zgodnie z cyklami bazującymi na ciągu składającym się z liczb Fibonacciego: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … Zgodnie z tą teorią rynek porusza się według ściśle określonej liczby szczytów i dołków. Przykładowy wzrost wymaga pięciu fal aby osiągnąć szczyt, podczas gdy spadek wymaga zaledwie trzech fal, tak jak pokazane jest to na rysunku. Cały cykl składa się z 8 fal, 5 fal wzrostowych oznaczonych cyframi od 1 do 5 oraz z 3 fal spadkowych oznaczonych literami A, B, C. W głównym trendzie fale 1, 3, 5 są falami impulsu, każda z tych fal składa się z sekwencji 5 fal wzrostowych, natomiast fale 2 i 4 są falami korygującymi, każda z nich składa się z 3 fal korekty.
Teroia fal eliota. Fale eliota

Poziomy Fibonacciego

Metoda analizy technicznej, opierająca się na relacjach matematycznych między długościami konkrentych fal. Współczynniki relacji wywodzą się z „złotej proporcji” liczby 1,618. Najczęściej stosowane wartości to:
0,618 = 1 / 1,618
0,318 = 1 / 1,6182


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Menu

Popularne

Tagi

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności