Czym jest i kiedy warto kupić fundusz obligacji?

Fundusz obligacji może okazać się ciekawą alternatywą dla niskooprocentowanych lokat terminowych i kont oszczędnościowych. Odznacza się większym potencjałem zysku niż te produkty, a zarazem wiąże się ze stosunkowo niskim ryzykiem. Sprawdź, czym charakteryzują się obligacyjne fundusze inwestycyjne i kiedy warto w nie inwestować.

Fundusz obligacji – istota i charakterystyka

Fundusz obligacji to najpopularniejszy obok funduszu akcyjnego rodzaj produktów TFI. Każdy tego typu fundusz lokuje środki przede wszystkim w obligacjach o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, emitowanych przez Skarb Państwa, przedsiębiorstwa czy gminy. Najczęściej niewielką część swoich aktywów, zwykle nie więcej niż 10%, przechowuje w gotówce.

W zależności od rodzaju instrumentów dominujących w portfelu dany fundusz obligacji można zaklasyfikować do kategorii funduszy papierów skarbowych lub funduszy papierów korporacyjnych. Te najbezpieczniejsze fundusze obligacji od około 70 do 80% środków inwestują w obligacje Skarbu Państwa, natomiast w portfelach funduszy z większym potencjałem zysku papiery korporacyjne mogą mieć nawet 50-procentowy udział. Niezależnie od tego, o których z tych funduszy mowa, oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji jest wyższa niż w przypadku bankowych produktów oszczędnościowych.

Fundusz obligacji – kiedy warto zainwestować?

Zakup jednostek jednego z funduszy obligacji może sprawdzić się w wielu różnych sytuacjach. Takim rozwiązaniem powinny zainteresować się przede wszystkim osoby, które chciałyby skorzystać z szerokich możliwości, jakie dają fundusze, ale jednocześnie nie posiadają zaawansowanej wiedzy finansowej i inwestycyjnej. Konstrukcja funduszy obligacji jest prostsza, a wahania wartości niższe niż w przypadku agresywnych funduszy akcyjnych.

Fundusz obligacji jest dobrym wyborem dla inwestorów, którzy poszukują inwestycji o stosunkowo niskim poziomie ryzyka, a przy tym nie chcieliby zamrażać środków na wiele lat. Praktyka pokazuje, że lokowanie środków w takich funduszach najlepsze rezultaty przynosi wówczas, gdy horyzont inwestycyjny wynosi od około 2 do 4-5 lat. Fundusz obligacji sprawdzi się więc w sytuacji, gdy inwestor odkłada pieniądze z myślą o zakupie samochodu, remoncie mieszkania rozbudowie domu czy innym mniejszym lub większym celu, który zamierza zrealizować za kilka lat.

Należy podkreślić, że fundusze obligacji lepiej zachowują się zwłaszcza w czasie pogorszenia koniunktury na rynkach giełdowych. W okresach hossy, a także w długim horyzoncie czasowym, lepszym wyborem okazują się najczęściej fundusze akcyjne.

Komentarze i opinie na forum do poradnika: “Czym jest i kiedy warto kupić fundusz obligacji?”

2 Komentarzy i opinii na forum
  • Boguś

    Lepiej akcji – jest ryzyko jest zabawa.

  • Anonimowy

    Nie każdy lubi duże ryzyko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Menu

Popularne

Nowe

Tagi

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności