Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce, na Śląsku, w Katowicach – od czego zacząć?

Cudzoziemcy przybywający do Polski mają możliwość zalegalizowania swojego pobytu. Stworzono przepisy, które wskazują, jak powinna przebiegać taka procedura.

Obcokrajowcy muszą spełniać określone wymagania, by móc zgodnie z prawem przebywać, a nawet osiąść w Polsce. Inne są dla osób z Unii Europejskiej, a inne względem obywateli spoza niej, ale da się zalegalizować pobyt z sukcesem. Choć oczywiście zdarza się, że niezbędna jest pomoc prawnika.

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce, na Śląsku, w Katowicach

Chociaż legalizacja pobytu obcokrajowców nie powinna być kłopotliwa, to jednak zdarza się, że niezbędna jest pomoc osób, które są biegłe w przepisach. Wówczas warto poszukać mecenasa, który specjalizuje się w takich sprawach. Warto wiedzieć, że przeprowadzić legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce, w Katowicach pomaga prawnik z Katowic, który ma doświadczenie w tego typu procedurach. Dzięki jego wsparciu sprawy mogą przebiec znacznie sprawniej, a czas bywa na wagę złota. Szkoda też być osamotnionym w sprawach natury prawnej w sytuacji, gdy nie zna się języka i wszystko wkoło jest nowe.

Legalizacja pobytu cudzoziemca – od czego zacząć?

Wiadomo już, że warto zacząć od poszukania prawnika, który pomoże poradzić sobie z najtrudniejszymi zagadnieniami. Istotne jest to zwłaszcza, jeśli chodzi o dokumentację. Może być ona niezrozumiała dla Polaków, a co dopiero dla cudzoziemców. A od czego zacząć załatwianie spraw, by pobyt obcokrajowca w Polsce był zgodny z prawem? Przede wszystkim ważne jest to, czy sam wjazd na terytorium Polski był legalny. Aby tak było, przy przekraczaniu granicy należy być w posiadaniu ważnego tytułu pobytowego, który uprawnia do wjazdu i pobytu. Może to być wiza, zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Do Polski można wjechać też na zasadach tzw. ruchu bezwizowego. Dotyczy to obywateli Państw Unii Europejskiej i obszaru Schengen. Warto sprawdzać na stronach rządowych, obywateli których państw to dotyczy. Jednak to nie oznacza, że można wówczas przebywać w Polsce dożywotnio. Całkowity pobyt na jej terytorium bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Przedłużenie pobytu cudzoziemca na terytorium Polski

Jeśli obcokrajowiec chce przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, wówczas musi posiadać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Uzyska taki dokument, jeśli będzie w stanie uzasadnić swoją potrzebę pozostania w kraju przez dłuższy czas. Zazwyczaj wystarczającym argumentem jest znalezienie pracy. Wówczas niezbędne będzie posiadanie zezwolenia na pracę w Polsce, oświadczenie pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy. Dopuszczalne jest też udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia studiów wyższych.

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

Oczywiście to nie wszystko. Można postarać się o legalizację pobytu cudzoziemca na czas nieoznaczony. W takim wypadku konieczne jest jednak uzyskanie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego. W takim przypadku często przydaje się pomoc prawna.

Warto wiedzieć, że jeżeli w okresie ważności jednego z wyżej wymienionych tytułów pobytowych złoży się wniosek o legalizację pobytu w Polsce, który nie będzie zawierał braków formalnych, to do czasu wydania ostatecznej decyzji, pobyt w Polsce również będzie legalny.

W takim wypadku konieczne jest jednak uzyskanie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego. W takim przypadku często przydaje się pomoc prawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Menu

Popularne

Nowe

Tagi

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności