Obligacje korporacyjne jako dodatkowe źródło pozyskiwania funduszy przez przedsiębiorstwa

Nieodłącznym elementem każdego przedsiębiorstwa jest jego rozwój, a żeby tego dokonać są one zmuszane do inwestycji we własną organizację.

statystyki

Przykładowo, decydują się zatrudnić kolejnych wyspecjalizowanych pracowników albo zakupić nowe maszyny, tym samym zwiększając wydajność produkcyjną. Niestety, ale takie działania są bardzo kosztowne i wymagają ogromnego nakładu pieniężnego, którego często brakuje w kapitale własnym. Dlatego, firmy poszukują nowych rozwiązań pozyskiwania funduszy na te cele. Najczęściej, pracodawcy ubiegają się o kredyt, lecz nie jest to idealne rozwiązanie. Przede wszystkim wiąże się to z dużymi kosztami oraz całe przedsięwzięcie odbywa się na zasadach wyznaczonych przez pożyczkodawcę. Natomiast, istnieje alternatywa dla takiej formy zobowiązania, a są nimi obligacje korporacyjne. Decydując się na taki sposób, podmiot prawny zaciąga dług bezpośrednio od inwestorów i co najważniejsze – sam ustala warunki, na jakich zostanie zaciągnięta pożyczka (wysokość oprocentowania, harmonogram spłaty, formę i wysokość zabezpieczeń). Jednakże, czy jest to dobra opcja? Z jakim ryzykiem musi się liczyć organizacja? Jaka jest specyfikacja obligacji korporacyjnych? Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu w celu znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania oraz rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z powyższym zagadnieniem.

Ale czym jest obligacja korporacyjna?

Zdaniem UOKIK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) obligacja korporacyjna  to papier wartościowy wyemitowany przez podmiot prawny w celu uzyskania odpowiedniego kapitału do dalszego prowadzenia działalności. Określa ona, że emitent (w tym przypadku przedsiębiorca) ma wobec nabywcy dług do spłacenia wraz z odsetkami, które mu przysługują. Taki instrument dłużny charakteryzuje się wyższym stopniem ryzyka niż pozostałe (emitowane przez Skarb Państwa i jednostki samorządowe), ale za to oferuje znacznie większe odsetki. Mówiąc o obligacji korporacyjnej, mamy na myśli następujące jej rodzaje: zabezpieczoną, niezabezpieczoną oraz śmieciową. Obligacje zabezpieczone posiadają dodatkowe źródło spłaty zobowiązań (hipotekę, zastaw rejestrowy, gwarancję, świadczenie na rzecz osoby trzeciej oraz blokadę finansową) na wypadek,  gdyby firma utraciła płynność finansową. Natomiast, w przypadku obligacji niezabezpieczonych, jedyną formą poręczenia jest jego ciągłość pieniężna. Z kolei obligacje śmieciowe nie są ubezpieczone żadnymi aktywami.   

Jak wygląda emisja obligacji na tle kredytów?

Właściciele przedsiębiorstw często stoją przed trudnym wyborem, skąd uzyskać potrzebne środki na realizacje swoich celów. Jedni z nich decydują się na sprzedaż swoich udziałów. Jednakże, to się wiąże z kosztami oraz utratą części zysków w przyszłości. Dlatego, najpopularniejszymi metodami dofinansowania są instrumenty dłużne: obligacje oraz kredyty. Poniżej prezentuje się zestawienie kluczowych cech finansowania za pomocą emisji obligacji i kredytu.

Emisja obligacji

Kredyt

Może być wielu dawców z niewielkimi udziałami

Jeden bank

Emitent określa zasady, czyli czas spłaty i wysokość oprocentowania

Bank ustala harmonogram i sposób spłat

Emitent najpierw spłaca odsetki, a kapitał oddaje w terminie wykupu

Spłata następuję w postaci rat kapitałowo-odsetkowych, co pewien okres – najczęściej raz w miesiącu

Emitent decyduje czy zabezpiecza obligacje i jeśli tak, to w jaki sposób

Bank wybiera rodzaj zabezpieczenia i jego wielkość

Wszystkie wydatki związane z wyemitowaniem obligacji leżą po stronie emitenta

Bank pobiera opłatę i prowizję

Zalety i wady emisji obligacji korporacyjnych

Do niedawna obligacje korporacyjne były mało popularne, ale sytuacja zmieniła się o 180 stopni kiedy została uruchomiona nowa platforma – rynek Catalyst. Wprowadzenie w życie nowej aplikacji umożliwiło łatwiejszy obrót papierami dłużnymi oraz większy dostęp do nich przez potencjalnych inwestorów. Przedsiębiorcy, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, zrozumieli jaki szereg możliwości mogą uzyskać, dzięki emisji obligacji.

Przede wszystkim, firmy z sektora MŚP uzyskały możliwość otrzymania pożyczki, której nie byli w stanie zdobyć w postaci kredytu. Bowiem nie spełniały wymagań i zdaniem instytucji finansowej nie miały odpowiedniej zdolności kredytowej. Co więcej, poważną zaletą pozyskiwania kapitału taką metodą jest to, że emitent (firma) sam ustala wielkość odsetek, w tym także terminy ich wypłaty, wartość emisji oraz datę wykupienia obligacji z rąk inwestora. Warto również w tym przypadku zwrócić uwagę na to, że regularnie są spłacane tylko „prowizje”, a wysokość pożyczonych środków jest oddawana pod sam koniec.  

Jednakże, finansowanie poprzez obligacje ma swoje minusy, o których warto powiedzieć. W głównej mierze procedura emisji obligacji jest po prostu czasochłonna. Zdobywanie niezbędnych dokumentów i przejście przez procedury formalne może trwać nawet do kilku miesięcy. Ponadto, emisja obligacji na rynku publicznym wiąże się z koniecznością upublicznienia informacji o kondycji finansowej organizacji, a znaczna część właścicieli podmiotów prawnych nie jest do tego skora.

Podsumowując, obligacje korporacyjne to świetna alternatywa dla kredytów, które stają się w Polsce coraz bardziej popularne za sprawą rynku Catalyst. Oferują one szereg korzyści i mogą okazać się nawet lepszym rozwiązaniem niż kredyt w banku. Niemniej jednak, należy pamiętać o ich wadach i ryzyku. W przypadku obligacji korporacyjnych odrębnym zagadnieniem jest również wycena obligacji. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze formy pozyskiwania kapitału, warto to wszystko skonsultować z odpowiednim specjalistą, który wskaże optymalną drogę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Menu

Popularne

Nowe

Tagi

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności