Podstawy faktoringu – najważniejsze pojęcia i korzyści

Choć faktoring zdaje się stale nabierać rozpędu i staje się coraz bardziej popularną usługą finansową w Polsce, nadal nie brakuje przedsiębiorców, którzy nie mieli jak dotąd okazji spotkać się z tą formą finansowania dla swoich firm.

Pragmao

W tym artykule przybliżymy więc podstawy faktoringu i poruszymy najważniejsze kwestie związane z finansowaniem przedsiębiorstw w ten sposób.

Faktoring – najważniejsze pojęcia

Aby oszczędzić sobie kłopotów z nazewnictwem, zacznijmy od przyswojenia najważniejszych pojęć związanych z faktoringiem. Poznaj strony umowy faktoringu!

  • Faktor – firma lub instytucja świadcząca usługę faktoringu. W Polsce zajmują się tym głównie firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów, takie jak PragmaGO, oraz banki.
  • Faktorant – przedsiębiorca korzystający z faktoringu – jego celem jest uzyskanie środków za niezapłaconą jeszcze fakturę, którą wystawił kontrahentowi.
  • Odbiorca – osoba lub firma, której wierzytelność została sprzedana faktorowi.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj > https://pragmago.pl/porada/faktor-i-fakorant-strony-umowy-faktoringu/

Czym jest faktoring?

Skoro poznaliśmy już pojęcia i wiemy, kto jest kim, nadszedł czas na omówienie, czym właściwie jest faktoring i jak działa.

Faktoring polega zwykle na sprzedaży wierzytelności. Jeżeli faktorant wystawia faktury z długimi terminami płatności, a potrzebuje dostępu do środków szybciej, może zwrócić się do faktora, który wykupi fakturę i wypłaci środki niemal natychmiast.

Usługa faktoringu to sposób firm na finansowanie bieżących potrzeb, wynagrodzeń, zakupów firmowych, a nawet inwestycji.

Co wyróżnia faktoring na tle pozostałych usług finansowych tego rodzaju?

Przede wszystkim to, że nie powoduje zadłużenia – cesja wierzytelności oznacza, że faktorant otrzyma pieniądze, a odbiorca będzie musiał zapłacić nie firmie, która sprzedała mu towar lub usługę, a faktorowi. Jest to więc dla faktoranta jedynie przyspieszenie uzyskania dostępu do własnych środków.

Inną cechą wyróżniającą faktoring jest jego stosunkowo łatwa dostępność dla przedsiębiorców. Przede wszystkim młodzi przedsiębiorcy nie muszą się martwić, że nie uzyskają faktoringu – to nie kredyt, w którym bank sprawdza zdolność finansową kredytobiorcy. Faktorant sprzedaje “towar” faktorowi, czyli dokument sprzedaży z obowiązkiem zapłaty. Faktor sprawdzi więc przed zawarciem umowy finanse odbiorcy, czyli osoby lub firmy, która tę fakturę będzie opłacać.

Elastyczność i szeroki wachlarz usług dodatkowych to trzeci punkt, który odróżnia faktoring od kredytów czy pożyczek. Istnieje wiele rodzajów faktoringu i jeszcze więcej usług, które klienci mogą kupić zależnie od potrzeb.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Najczęściej wybieranym rodzajem faktoringu jest faktoring pełny. Oznacza on, że jeżeli przedsiębiorca sprzeda fakturę, obowiązek jej spłaty pozostanie na jego kliencie, jednak od tej pory będzie musiał on zapłacić firmie faktoringowej, która wykupiła wierzytelność. Ewentualna windykacja w razie problemów z uzyskaniem zapłaty również stanowi od tej pory obowiązek faktora – przedsiębiorca nie musi się tym już przejmować, ponieważ ryzyko jest po stronie firmy faktoringowej.

Faktoring niepełny stanowi odwrotność poprzednio omawianego. W tej wersji to faktorant musi dopilnować, by należność została spłacona. Po otrzymaniu środków powinien niezwłocznie przekazać je faktorowi. W przypadku korzystania z faktoringu niepełnego strony umawiają się na termin spłaty – faktorant powinien odzyskać środki w określonym terminie; w przeciwnym razie zapłaci odsetki za transakcję.

Fuzją tych rodzajów faktoringu jest faktoring mieszany, w którym faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy do pewnej, umówionej kwoty. Jeżeli kwota zobowiązania przekracza umówiony limit, resztę należności spłaci faktorant.

To nie wszystkie rodzaje faktoringu, ale te najbardziej podstawowe i najczęściej stosowane. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, a może skorzystać z faktoringu, by sfinansować wydatki Twojej firmy, odwiedź stronę PragmaGO i wybierz korzystną ofertę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Menu

Popularne

Nowe

Tagi

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności