Sponsoring Międzynarodowy

Czym jest sponsoring chyba wszyscy wiedzą? W wielkim skrócie – istotą sponsoringu są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji. W przypadku produktów, których reklama jest ograniczona przepisami prawnymi (np. wyroby tytoniowe, alkoholowe), sponsoring jest często jedyną możliwością promocji masowej.

Sponsoring prowadzony przez organizacje międzynarodowe polega na wspieraniu przez nie różnego rodzaju przedsięwzięć w krajach docelowych w celu stworzenia budzącego zaufanie wizerunku własnego oraz pozyskanie sympatii opinii publicznej. Innymi słowy sponsorowanie międzynarodowe polega na subsydiowaniu z punktu widzenia wizerunku ważnych dziedzin życia społecznego w danym kraju, w którym organizacja prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, takich jak sport, edukacja, kultura, sztuka itp. W różnych regionach świata sponsoring obejmuje różne wydarzenia.

Wybór sponsorowanej imprezy zależy głównie od uwarunkowań kulturowych i preferencji mieszkańców danego kraju co do sportu, sztuki i różnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Na przykład biorąc pod uwagę sport jako dziedzinę sponsorowaną. W rożnych państwach wybiera się różne dyscypliny. W Stanach Zjednoczonych głównie Football, Koszyków i Hokej na lodzie, w Niemczech Formułę 1 i piłkę nożną. W wielu krajach organizacje kładą nacisk na sponsoring sportu, który jest uznawany za sport narodowy. Podobnie jest z imprezami kulturalnymi i rozrywką.

Wielką rolę odgrywa tu prestiż przedsięwzięcia – generalnie można stwierdzić, że im bardziej jest ono prestiżowe i popularne w danym kraju, na tym większą skuteczność może liczyć sponsoring. Istotnymi elementami sponsoringu na skalę światową są elementy komercyjne i elementy promocji pośredniej. Właśnie charakter komercyjny sponsoringu, czyli nastawienie na zysk – różnią go od wsparcia charytatywnego, które w większości krajów jest odbierane pozytywnie bez względu na dziedzinę działalności charytatywnej.

Rożnica między sponsoringiem, a mecenatem

Mecenat różni się od sponsoringu głównie relacjami zachodzącymi między stronami/partnerami. Otóż cele sponsoringu są stricte komercyjne – w zamian za finansowanie jakiegoś wydarzenia sponsor otrzymuje możliwość promocji, która może służyć czy to kreowaniu wizerunku, czy też reklamowaniu produktu. Z kolei mecenat ma raczej formę niekomercyjną. W przypadku mecenatu, w odróżnieniu od sponsoringu, nie występuje żadna forma promocji, a podmiot finansujący często jest anonimowy. W praktyce jednak różnie to bywa, a intencje ofiarodawców są często ukryte i skomplikowane, dlatego trudno jednoznacznie określić czy dane zjawisko – forma finansowania ma charakter mecenatu czy sponsoringu.

Barbara Rozwadowska w książce: Public relations teoria, praktyka, perspektywy określa następujące różnice między mecenatem, a sponsoringiem:

 1. Motyw działania – dla mecenatu jest to bezinteresowna pomoc, z kolei dla sponsoringu działania w celu uzyskania korzyści.
 2. Znajomość ofiarodawcy – przy mecenacie ofiarodawca zwykle zachowuje anonimowość, w przeciwieństwie do sponsoringu, gdzie celowo nagłaśniane są działania sponsora.
 3. Rodzaj umowy – w mecenacie to darowizna, a w sponsoringu – umowa handlowa.
 4. Ocena etyczna – mecenat – bardzo etyczny; etyka sponsoringu czasem jest kwestionowana.
 5. Korzyści – przy mecenacie korzyści komercyjne są niewielkie. W określonych kręgach oznacza większy prestiż; przy sponsoringu korzyścią jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy, upowszechnianie jej znajomości i w efekcie prowadzi do zwiększenia sprzedaży.

Komentarze i opinie na forum do poradnika: “Sponsoring Międzynarodowy”

4 Komentarzy i opinii na forum
 • Arkadiusz G.

  Pozyskanie sponsora zagranicznego jest strasznie trudne.

 • Kamal

  Jest możliwe jak reprezentujesz poważna instytucję lub firmę.

 • Anonim

  Dla grubych ryb tylko.

 • Efka

  Czy ktoś mógłby mnie zasponsorować?? 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Menu

Popularne

Nowe

Tagi

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności