Zwrot podatku z Niemiec – jak wygląda rozliczanie się z niemieckim fiskusem?

Od lat Polacy szukają swojego szczęścia na Zachodzie, wyjeżdżając za lepszym zarobkiem i wyższym standardem życia. Jednym z najpopularniejszych kierunków są Niemcy. Choć to nasz najbliższy zachodni sąsiad, to wynagrodzenia, jakie można tam osiągnąć, są nieporównywalnie wyższe od tych, jakie czekają na większość osób w Polsce.

Atrakcyjne zarobki, a także bliskość obu krajów, to nie jedyne atuty, na które zwracają uwagę Polacy. Rozliczenie podatku w Niemczech odbywa się na dużo korzystniejszych warunkach niż w rodzimym kraju. Sama procedura jednak może budzić pewne wątpliwości, szczególnie jeśli stoi się przed nią po raz pierwszy.

Niemiecki PIT Jak wygląda rozliczenie niemieckiego PIT-u? Kto podlega temu obowiązkowi? Jakie ulgi przysługują podatnikom oraz jakie warunki należy spełnić, by rozliczać podatki z zagranicy (https://megatax.pl/s30-inne.html) na korzystniejszych zasadach? O tym i wielu innych rzeczach, związanych ze składaniem deklaracji podatkowych dowiesz się z poniższego artykułu. Zachęcamy do lektury!

Obowiązki podatkowe w Niemczech – kiedy obligatoryjne?

Na samym początku należy zaznaczyć, że rozliczanie podatku w Niemczech co do zasady pozostaje nieobowiązkowe, chyba że spełni się pewne kryteria, jakie obligują płatnika do tego, by złożyć deklarację do Finanzamtu. Wśród nich wyliczamy:

 • status emeryta lub rencisty,
 • przynależność do trzeciej lub szóstej klasy podatkowej,
 • nadanie numeru Steuernummer (czyli NIP),
 • przyznanie Steuerfreibetrag,
 • posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w Niemczech,
 • korzystanie ze wsparcia socjalnego (zasiłków itp.).

Podkreślmy, że wystarczy tylko jeden z powyższych warunków, by podlegać pod obowiązkowe niemieckie rozliczenie podatkowe.

To jednak nie wszystko – nie każdy bowiem rozlicza się w taki sam sposób. U zachodniego sąsiada Polski funkcjonują dwa rodzaje uregulowania kwestii podatkowych z urzędem skarbowym. Od nich zależy, jak wyliczony zostanie zwrot podatku.

Obowiązek podatkowy ograniczony

stempel steuern na banknotach euro Beschränkte Steuerpflicht to metoda rozliczania się z płatnikiem, jaki legalnie przepracował na terenie Niemiec nie więcej niż 183 dni. Temu obowiązkowi podlega również osoba, której wartość globalnego dochodu w co najmniej 90% nie pochodziła z Niemiec lub jego zarobek w innym kraju przekroczył ustaloną na dany rok kwotę (np. jeśli w Polsce w 2020 roku osiągnął dochód na poziomie 4702 euro).

Co oznacza, że płatnik podlega pod ograniczony obowiązek podatkowy? Przede wszystkim musi liczyć się z rozliczeniem na gorszych warunkach. Wszystko dlatego, że podatnicy, kwalifikujący się do tej grupy, nie są uprawnieni do żadnych ulg. Z drugiej strony nie mogą również rozliczać się wspólnie z małżonkiem, co dla wielu zatrudnionych stanowi bardzo intratne rozwiązanie.

Warto jednak zauważyć, że wystarczy spełnić dwa z trzech warunków, tj.:

 • przepracować co najmniej 1 dzień dłużej niż pół roku,
 • osiągnąć dochód z Niemiec o wysokości co najmniej 90% ogólnych zarobków,
 • nie przekroczyć ustalonej na dany rok kwoty dochodu z innego kraju,

by móc rozliczać się na zasadach nieograniczonego obowiązku podatkowego. Od tej reguły zdarzają się pewne wyjątki, dotyczące np. konkretnych grup zawodowych, m.in. kierowców pojazdów ciężarowych.

Obowiązek podatkowy nieograniczony

Osoby podlegające pod nieograniczony obowiązek podatkowy (Unbeschränkte Steuerpflicht) zyskują dostęp do wielu ulg i świadczeń, gwarantowanych przez niemieckie państwo. Przede wszystkim podatnicy mogą prowadzić rozliczenia podatkowe w Niemczech wraz z małżonkiem, co podwaja wysokość kwoty wolnej od podatku. Z drugiej strony mają prawo odliczyć ulgi z racji np. prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, a także dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy lub z tytułu leczenia. Innymi słowy, płatnicy rozliczający się na tych zasadach, mają gwarantowaną dużo większą kwotę zwrotu niż w przypadku obowiązku ograniczonego.

Terminy dla podatników w Niemczech

W przypadku Niemiec rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Osoby zobowiązane do rozliczenia się z Finanzamtem mają czas na złożenie wszystkich dokumentów do 31 lipca roku następującego po rozliczanym roku finansowym. Natomiast płatnicy niepodlegający obowiązkowi składania deklaracji urzędowi skarbowemu mogą rozliczyć się do 4 lat wstecz.

Jak w każdym państwie, tak i rozliczenie w Niemczech powinno być terminowe ze względu na wiążące się z tym kary. Im dłużej się zwleka z realizacją tego obowiązku, tym dotkliwsze stają się grzywny. Ta zaś może wynosić nawet 10% należnego podatku oraz równowartość 25 tys. euro.

Jeśli chcesz, by wszystko było załatwione w terminie, a do tego dokumentacja była pełna – wystarczy, że skorzystasz z pomocy naszego biura. Megatax to firma rozliczająca podatek z zagranicy, w tym także z Niemiec. Świadczymy nie tylko profesjonalne doradztwo, ale przede wszystkim pomagamy załatwić formalności i wskazujemy możliwości, pozwalające na dopełnienie procedur związanych ze zwrotem podatku na najkorzystniejszych warunkach.

Dokumenty, jakie będą potrzebne przy rozliczaniu się z niemieckim US

Szara ściana z napisem Finanzamt Pełna dokumentacja, potrzebna do prawidłowego rozliczenia się z Finanzamtem jest dość obszerna. Obejmuje co najmniej kilka podstawowych dokumentów, jakie powinny zostać dostarczone za każdym razem, gdy podatnik składa deklarację finansową. Co więc musi trafić do fiskusa?

Przede wszystkim płatnik musi przedłożyć Lohnsteuerbescheinigung, czyli niemiecką kartę podatkową, w której znajdują się najważniejsze dane dotyczące zarobku. Pracownikowi wydaje ją pracodawca, zatrudniający konkretną osobę. Ewentualnie można zastąpić ją odcinkiem z wypłaty za ostatni miesiąc (Abrechnung).

Ponadto koniecznie należy dostarczyć do urzędu skarbowego kopię dowodu osobistego lub paszportu, a także zaświadczenie UE/EOG, w którym zawarte są informacje dotyczące zarobków osiągniętych w Polsce. W tym wypadku trzeba pamiętać, że dokument musi zostać podbity przez właściwą dla konkretnej osoby placówkę US w Polsce. W przeciwnym razie pismo będzie nieważne.

niemieckie dokumenty podatkowe Chcąc natomiast skorzystać z licznych ulg podatkowych, dostępnych dla płatników w Niemczech, trzeba dodatkowo skompletować szereg dokumentów potwierdzających konkretne wydatki. Mogą więc to być bilety, dowodzące kosztów dojazdu z domu do pracy, rachunki potwierdzające leczenie konkretnych chorób i dotyczące innych opłat, jakie można odpisać od podatku. Wnioski o ulgi to również kolejne formularze, jakie trzeba wypełnić i dostarczyć do urzędu.

Jak widzisz – dokumentacja wymagana, by przeprowadzić rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce (https://megatax.pl/s26-niemcy.html), jest dość obszerna. Dlatego zawsze warto sięgnąć po wsparcie specjalistów, mających szeroką wiedzę z zakresu niemieckiego prawa podatkowego, ale i doświadczenie w pomocy osobom, które już wcześniej pracowały za granicą i starały się o zwrot nadpłaconego podatku.

Zaświadczenie UE/EOG – gdzie i jak je zdobyć?

Ten wydawany przez właściwy dla Ciebie urząd skarbowy dokument konieczny jest do rozliczenia się z Finanzamtem. Aby go zdobyć, musisz złożyć wypełnione zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem ZG. Możesz to zrobić osobiście lub przez specjalnie wyznaczonego do tego zadania pełnomocnika, np. pracownika biura, zajmującego się pomocą w kwestii zwrotu nadpłaconego podatku.

Ulgi podatkowe w Niemczech

Funkcjonujące w Niemczech prawo podatkowe uprawnia podatników do korzystania z wielu różnych ulg. Oprócz odpisów wspomnianych wyżej, jeśli masz dzieci – zyskujesz szansę na odliczenie kosztów opieki nad nimi, jak i tych związanych z ich wykształceniem. Ponadto tamtejsze regulacje przewidują ulgi związane z opłatami poniesionymi w związku z odbytymi delegacjami czy zakupami przedmiotów, przeznaczonych do celów służbowych.

Zasiłki rodzinne

Dla wielu podatników, szczególnie tych, którzy nie przekraczają pewnej kwoty zarobków, dużym wsparciem jest zasiłek rodzinny, znany jako Kindergeld. To opcja skierowana do osób mających dziecko, jakie jeszcze nie ukończyło 25. roku życia, wciąż się uczy i nie podjęło żadnej pracy zarobkowej.

Jako zasiłek jednak podlega on nieco innym procedurom. Jeśli jednak chcesz się o niego starać – nasze biuro rachunkowe, prowadzące rozliczenia zagraniczne, może Ci w tym pomóc. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz, a my zajmiemy się całą resztą.

Należy też pamiętać, że pobieranie zasiłków (także Kindergeld) jest możliwe tylko przez okres pracy w Niemczech. Jeżeli nie masz tam zatrudnienia w danym okresie i nie planujesz znów go podjąć – poinformuj o tym Finanzamt. W przeciwnym razie, jeśli wciąż będziesz korzystał z tych świadczeń, urząd skarbowy najpewniej narzuci na Ciebie dużą karę.

Kiedy spodziewać się zwrotu?

Praktyka pokazuje, że zwrot podatku z Niemiec najczęściej trwa nie dłużej niż 3 do 6 miesięcy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy okres ten zostaje wydłużony – i to często z przyczyn zależnych od samego podatnika. Dzieje się tak np. przy niekompletnej dokumentacji, przedłożonej przez płatnika. Wówczas Finanzamt kontaktuje się z taką osobą w celu uzyskania wyjaśnień. Każdy taki błąd może wiązać się z niemałymi opóźnieniami w przesłaniu pieniędzy na konto.

Z drugiej strony obowiązuje również zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Im szybciej więc złożysz niezbędny do rozliczenia komplet dokumentów, tym lepiej, gdyż zeznania podatkowe rozpatrywane są w kolejności dostarczenia. Wyjątek stanowią te, które przesyłane są przez internet z użyciem specjalnej, darmowej aplikacji, stworzonej dla podatników przez sam urząd skarbowy. Osoby składające e-deklaracje są traktowane priorytetowo.

Rozliczenie podatku z Niemiec – podsumowanie

Jak da się zauważyć, rozliczenie niemieckiego PIT-u wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu ważnych formalności, szczególnie jeśli chodzi o dokumentację dostarczaną przez podatnika do Finanzamtu. Niemniej są to starania warte odrobiny wysiłku. Zwrot nadpłaconego podatku, do tego liczne ulgi, na jakie płatnicy mogą liczyć, stanowią gwarancję przelania przez niemiecki urząd skarbowy często bardzo wysokich sum, z nawiązką rekompensujących różne koszty poniesione w danym roku podatkowym.

Nie każdy jednak jest w stanie samodzielnie rozliczyć się z tamtejszym fiskusem. Bariera językowa, odmienność procedur od rodzimych – to zwykle rodzi wiele kłopotów. Dlatego powstała nasza firma rozliczająca podatek z zagranicy. Jesteśmy otwarci na współpracę z pracownikami, zatrudnionymi w różnych krajach, w tym w Niemczech. Jeśli jesteś ciekaw, co możemy Ci zaoferować – skontaktuj się z nami.

Komentarze i opinie na forum do poradnika: “Zwrot podatku z Niemiec – jak wygląda rozliczanie się z niemieckim fiskusem?”

3 Komentarzy i opinii na forum
 • Mariusz

  Co teraz z pracą w UK? Jak to teraz będzie wygląda pod względem podatku po Brexicie? Na razie nawet paczkę ciężko wysłać.

 • admin

  Z UK się wszystko sparaliżowało aktualnie. Mieli tyle czasu, żeby się dogadać i się nie dogadali, to pewnie się długo nie dogadają.

 • Mark

  A czy jest jakieś oprogramowanie, które wspomaga takie rozliczenia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Menu

Popularne

Nowe

Tagi

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności